This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

Budowanie zdrowej relacji z rówieśnikami i rodzicami

Tworzenie więzi z innymi ludźmi jest wyjątkowo trudne, kiedy sami jesteśmy jeszcze na etapie konstruowania naszej tożsamości. Oczywistym jest, że stan emocjonalny każdego człowieka bezpośrednio przekłada się na jego relacje z innymi, powodując szereg nieuniknionych konsekwencji dla całej rodziny czy grupy rówieśniczej.

Zaburzenia w temacie budowania więzi mogą wskazywać na istnienie innych, pierwotnych problemów psychologicznych, które warto jak najszybciej skonsultować ze specjalistą.
Podczas sesji z młodszymi pacjentami podejmuję takie ważne tematy jak brak lub obniżona motywacja, asertywność, radzenie sobie z emocjami, budowanie relacji z rówieśnikami i rodzicami, konflikty rówieśnicze. Celem spotkań jest przyjrzenie się własnym emocjom, aby nauczyć się je nazywać i lepiej rozumieć ich źródło. Pomoc psychologiczna w młodym wieku zaowocuje w późniejszym, dorosłym życiu.

Rejestracja

Telefon: 501 645 858
kontakt@psychologterapeuta.pl

Adres gabinetu

ul. Przemysłowa 1a,
Biurowiec 1 piętro, pok. 23
63-600 Kępno
Woj. wielkopolskie

NIP: 6191092038
REGON: 300398520

Godziny przyjęć

Dni robocze 16.00-21.00
Sobota: 13.00-17.00